Homo Novus

Programma

Kuram tas rūp!/?

PEREL (ASV)
03.09. 19:30, Festivāla centrs | Bez maksas

Teiciens “Kuram tas rūp!” var paust necieņu vai arī nozīmēt labprātīgu atteikšanos no kaut kā, kas mums visiem ir svarīgs. Taču kā būtu, ja tas reizē tiktu uzdots gan kā apgalvojums, gan atvērtais jautājums? Mēs atklāsim festivālu ar starpdisciplinārā mākslinieka Perel uzdoto atgriezenisko jautājumu par rūpēm – tēmu, kas kļuvusi īpaši svarīga laikā, kad no pandēmijas esam nonākuši līdz endēmijai, kļuvuši par lieciniekiem karam un tā radītajām ekonomiskajām sekām. Lai dzīvotu tālāk, tiktu galā ar sērām un nopurinātu stresu, mums reizēm nākas pateikt: “Kuram gan tas rūp?”, taču tieši tajā brīdī mums rūpes patiesībā ir vajadzīgas visvairāk. Kā pieņemt savu ievainojamību, kā panākt, lai sabiedrība apzinātos ikviena cilvēka neaizsargātību un kā tas var veicināt sociālas pārmaiņas? Perel atklās savu ķermeni publikai, lai ar aktīvu skatītāju līdzdalību dotu vietu šo sarežģīto jautājumu risināšanai.

Ikona: pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, redzes traucējumiem, vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem
Pieejamība
Mobilais pacēlājs. Teksts tiks nodrošināts vizuālā formā. Izteikti audiāla performance.

Par mākslinieku

Perel ir viens no mūsdienās vadošajiem māksliniekiem, kurš strādā starpdisciplināri, aktīvi iestājoties par cilvēku ar invaliditāti interesēm. Vienlaikus mākslinieks pievērš uzmanību iecietības un daudzveidīgākas sabiedrības veidošanās jautājumiem, aplūko invaliditātes vietu vēsturē un mūsu kolektīvajā atmiņā, kā arī pēta varas attiecību dinamiku caur dzimumu prizmu.

Izrādes veidotāji

Ideja, izpildījums: PEREL

Sadarbībā ar Horeogrāfu asociāciju. Programma tiek īstenota, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) un ASV vēstniecības Latvijā finansējumam.

3.

septembris

19:30

Festivāla atklāšanas vakars

Bez maksas

< Atpakaļ uz visām izrādēm