Homo Novus

Programma

PIEREDZES APMAIŅA – no Dienvidu puslodes

Latai Taumoepo (Tongas Karaliste, Austrālija)
03.09. 20:00, Festivāla centrs | Bez maksas

Latai Taumoepo ir austrāliešu māksliniece, kura jau vairāk nekā desmit gadus veido katarsi raisošus darbus, kas veltīti klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei uz Klusā okeāna Dienvidu salām.
Mākslinieces vārds “Latai” nozīmē “atcerēties”, bet “Tau-moe-po” – “cīņa ar viļņiem”. Tas nācis no viņas priekštečiem, kuri dzīvoja Tongas salu karalistē. Latai daiļradē izpaužas sēras par iespējamo senču salu zaudēšanu. Viņa veido laikmetīgus mākslas darbus, balstoties divos senās vietējās kultūras pamatprincipos – “faiva” (izpildījums) un “fonua” (zeme/ķermenis), lai veicinātu izpratni un empātiju pret piekrastes kopienām.
Iesaistoties dažādās klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas darbībās, Latai savā mākslinieciskajā praksē cenšas veidot padziļinātu saikni ar ķermeni un zemes aizsardzību, lai nākamo desmit gadu laikā pietuvotos viņas senču kulturālās darbības mērogam. Tropisku augļkoku meža audzēšanai un kuģošanai, orientējoties pēc debesu ķermeņiem, ir jākļūst par ķermenī balstītu zināšanu praksi, kurā nākotne un pagātne top par vienu veselu. Latai vēlas nest šo spēcīgo Dienvidzemju vēstījumu pārējai pasaulei.

“Sviedri un asaras ir sāļas, lai atgādinātu, ka okeāns patiešām ir mūsu asinīs.” TERĒZIJA TEAIVA

Ikona: pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem
Pieejamība

Mobilais pacēlājs / Izteikti vizuāla izrāde

Par mākslinieci

Latai Taumoepo (Latai Taumoepeau) veido “dzīvās mākslas” (live art) darbus, kā arī praktizē “faivā” – uz ķermeņa attīstību vērstu praksi, kas nāk no viņas senču dzimtenes Tongas salu karalistes un dzimtās Sidnejas, Gadigalu tautas zemes. Māksliniece ir atdarinājusi, mācījusies un at-mācījusies dejošanu vairākās izglītības iestādēs – gan dzimtajā ciematā, gan piepilsētas baznīcas zālē, gan klubos un universitātē. Latai skatuves izteiksmes veids “faivā” veidojies no Tongas reģiona iedzīvotāju izpratnes par “vā” (laiku) un “tā” (telpu) – savstarpēji bagātinošas, senas un ikdienā izmantotas laika mākslas prakse, kas ļauj uzskatāmi pamanīt klimata krīzes ietekmi Klusā okeāna reģionā. Māksliniece organizē arī nozīmīgus vides aizsardzības kustības pasākumus, lai uzlabotu situāciju Okeānijas reģionā.

Izrādes veidotāji

Māksliniece: Latai Taumoepeau

Notikumu īsteno projekts “ACT: māksla, klimats, pārmaiņas”. Atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.

3.

septembris

20:00

Festivāla atklāšanas vakars

Bez maksas

Lekcija

20 min

Festivāla centrs

Kaļku iela 24, Rīga

< Atpakaļ uz visām izrādēm